[ Kapat X ]
Kullanıcı Adı :
Şifre :
Beni Hatırla    


[ Üye olmak için tıklayın ]
Şifrenizi hatırlamıyorsanız tıklayın
 
 
Üye Girişi
Patlayıcı Madde Depoları

Patlayıcı Madde Depoları

 

Patlayıcı depoları 8712028 sayılı Tüzük ve 14 Mayıs 1999 tarih ve 23695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren tüzük değişikliklerine uygun olarak inşa edilmiş olmalıdır.


Depolar kuru, temiz, iyi havalandırılmış, gerektiğinde serinliğe haiz iyi düzenlenmiş tüzük maddelerine uygun inşa edilmiş, emniyetli bir kilite sahip, hava şartlarına dayanıklı,  hırsızlığa imkan vermeyecek şekilde olmalıdır. Depoların birleri arasındaki mesafeler, meskun sahalara, karayollarına, demiryollarına olan uzaklıklar, ilgi tüzükte belirtilen uzaklıklara uygun olmalı, depo sınırlarına, patlayıcı madde ikaz ve uyarı levhaları görülür yerlere yerleştirilmelidir.


Depoya patlayıcı girişi ve çıkışı dışında daima kilitli tutulmalıdır. Depoların içinin temiz bulundurulmasına özen gösterilmelidir. Sandık, varil, kutu gibi boş ambalajlar ve alet, edavat ve benzeri diğer yabancı maddelerin depoda bulundurulması yasaktır.


Depolarda oluşacak statik elektrik için de önlemler alınmalıdır. Statik elektrik oluşumunu engellemek için depoya çivili ayakkabılarla girilmemeli ve içerde çivisiz özel ayakkabı giyilmelidir. Ayrıca depo görevlileri naylon, orlon, perlon gibi statik elektrik oluşturabilen giysileri kullanmamalıdır.


Patlayıcı madde depolarında, yerel güvenlik makamlarınca bu işlerde çalıştırılmalarında sakınca görülmeyen kişiler çalıştırılır. Depo personeli olmayan işçi ve taşıyıcılar, patlayıcı madde ambalajlarını sadece depo kapısına kadar getirebilir ve depolardan çıkarılacak olanları da yine depo kapısından alabilirler.


Depo sınırları üzerine, "TEHLİKELİ BÖLGEDİR GİRİLMEZ" levhalarının konulması zorunludur. Depo içinde uygun yerlere çalışma ve güvenlik yönergeleri asılmalıdır. Stok istifleri sıra başlarına, patlayıcı maddenin, adı, cinsi ve miktarıyla üretim ve depoya giriş tarihlerini gösteren levhalar konulmalıdır.    

  

Depolarda değişiklik ve onarım yapmak gerektiğinde, patlayıcı maddeler, depolardan uzaklaştırılır, kalaslar üzerine düzenli biçimde yerleştirilir, üzerleri su sızdırmayan,güneş ışığını geçirmeyen branda bezleriyle örtülür ve  bir görevlinin gözetiminde korumaya alınır. Bu işlerin hava kararmadan bitirilip patlayıcı maddelerin depoya konulması, bu mümkün olamayacaksa patlayıcı maddelerin başka bir depoya taşınması zorunludur.


Sürekli depolar, geçici depolar ve gezici depolar olmak üzere üç çeşit depo bulunmaktadır.


Sürekli depolar yerüstü veya yeraltında yapılabilir. Yerüstü sürekli depoları olanaklar ölçüsünde, yerleşim yerlerinden uzak  ve tek katlı olarak, patlama olduğunda uzaklara tehlikeli parçalar saçmayacak   malzemeyle ve geniş saçaklı olarak yapılır ve çatılar izin merciince uygun görülen hafif ve yanmaz malzemeyle örtülür.


Depoların zemini, herhangi bir yanık ve çatlak bulunmayan, düzgün, sızdırmaz, herhangi bir cisim çarpması veya sürtünmesi sonucu kıvılcım çıkarmayan ve kolay temizlenen çimento veya mozaikle kaplanmalıdır. Depoların duvarları, nem geçirmez bir harçla çatlaksız ve düz olarak sıvanır, açık renkte badana edilir. Pencereler çatıya yakın yükseklikte ve güneş   ışınlarının doğrudan depo içine girmesini önleyecek biçimde yapılır. Havalandırma için havalandırma delikleri konur. Pencerelerde demir parmaklık bulundurulur. Havalandırma amacıyla açıldığı zaman içeriye yabancı cisimlerin girmemesi için pencerelere sağlam pirinç veya galvaniz tel kafes konur, ayrıca dış kısımlarına dışarıya açılır ve içeriden mandallanabilir sağlam tahta kapaklar yapılır.    

        

Dış kapılar, sağlam sac malzemeden yapılır, gizli kilit takılır ve kanatları dışarıya açılır. İç kapılar, ahşap olarak yapılır. Yağmur olukları, yağmur mevsimlerinde sık sık kontrol edilerek, çalışır durumda bulundurulmaları sağlanır. Su baskınına karşı binanın etrafına kanallar açılır.       

                                                                  

Yeraltı sürekli depoları ise, maden işletmelerinde yeraltında ve ocak içinde yapılabileceği gibi, beton ve taştan sağlam duvarlı ve tavanlı üst ve yanları   toprakla örtülerek veya bir yamaçta açılacak galeriyle girilmek suretiyle tünel biçiminde yapılabilir. Üstü toprakla örtülü ve galeri tipi gömme depoların üzerinde toprak kalınlığı, güvenlik uzaklıkları ve projelendirmeyle ilgili diğer hususlar yönetmelik çerçevesinde düzenlenir. Bu depoların çıkış ağzına gerektiğinde toprak veya beton bir sütre yapılır. Su girmemesi ve nem oluşmaması için gerekli önlemler alınır. Depo içi sıcaklığının 25 dereceyi geçmesini önleyecek havalandırma düzeni ve patlama etkisini azaltmak amacıyla uygun yerlere oyuk ve boşluklar yapılır.


Geçici depolar, üç yıla kadar süren geçici işler için yapılabilir. Bu süre içinde işin tamamlanmaması halinde geçici depolama izin belgesinin süresi bir yıl uzatılabilir. Geçici depolarda dayanıklı ve yanmaz tipte prefabrik yapı elemanları kullanılabilir. Ancak, prefabrik yapı elemanlarıyla yapılan depolarda, işçilerin geliş ve gidişlerinde güvenliği sağlamak amacıyla depo yakınında koruyucu sütreler yapılması zorunludur. Bu gibi depoların kapı ve yan duvarları birbirine geçme veya bindirmeli olarak sağlam yapılır ve çatılar izin merciince uygun görülen hafif ve yanmaz malzemeyle örtülür. Döşemeler yerüstü sürekli depolarda olduğu gibi yapılır. Geçici depoların projeleri sürekli depoların projeleri gibi olur. Bu depolarda en çok altı tona kadar patlayıcı madde depolanabilir.


Gezici depolarda,en çok iki ton patlayıcı madde bulundurulabilir. Ancak, sismik araştırmalarda kullanılmak üzere, yalnız sismik dinamit için, ihtiyacın Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce belgelenmiş olması koşuluyla en çok  on tonluk gezici depoya izin verilebilir. Gezici depoların yerleştirilmesinde çevre güvenliğinin tehlikeye düşmemesine dikkat edilir. Gezici depolar patlayıcı madde taşınmasında kullanılamaz.


Depoların kendine ait teknik özelliklerinin dışında ortak teknik özellikleri de vardır. Bunlar şu şekilde sıralanır.


·         Bina içinde zeminden çatıya kadar yapılan bacalar ve bunlara açılan havalandırma delikleriyle depoların havalandırılmaları sağlanır. Baca delikleri, kuş,fare gibi hayvanların ve böceklerin girmesine engel olabilecek bakır veya   pirinç tel kafeslerle örtülür.      

                                           

·         Depolar mevzuatın öngördüğü paratoner sistemiyle donatılır.Paratonerler veya çubuklarla yer arasında tam bir iletkenliğin bulunup bulunmadığının ve iletkenlerin depo duvarlarından ve çatısından izole edilmiş olup olmadığının  araştırılması ve arızalarının giderilmesi için her yıl yağmur ve dolu mevsiminden önce kontrol ettirilir.         

                                           

·         Depo kapılarına ve girişte duvarların yanına,statik elektriğe karşı topraklanmış pirinç,bakır veya alüminyum levhalar konur.              

            

·         Aydınlatma tesisatı,yalıtılmış tipteki armatürlerle ve bu konudaki mevzuata uygun olarak yapılır.


·         Yerüstü depolarının çevresinde, yönetmeliğe uygun olarak yapılacak sütrelerde kullanılacak toprakta taş parçaları bulunmaz, sütrenin iç tarafının eğimi toprak yığınının elverdiği derecede dik olur. Toprak sütrenin üzeri çimlendirilir veya bodur ağaçlarla ağaçlandırılır. Sütrenin tabanı depo binasına bir buçuk metre uzaktan başlar. Sütreler depo çatısının en üst noktasından en az bir metre daha yüksek ve sütrenin üstü de en az bir metre genişlikte olur. Sütre, depo binasını tamamen çevreliyorsa geçiş için uygun giriş yerleri ve tüneller açılır.Patlayıcı madde depoları için toprak sütre yerine,üst genişliği elli santimetreden az olmayan,depo çatısının en üst noktasından en az bir metre daha yüksek taş veya üst genişliği yirmi beş santimetre olan beton duvar yapılabilir. Depo engebeli arazide kurulmuş ve etrafında sütre görevini yapacak yüksek tümsekler varsa,toprak,taş veya beton sütrenin yalnız tehlike gösteren yana yapılmasıyla yetinilir.     

                                                     

·          Stok miktarı beş bin kilograma kadar olan depolarda en az elli metre,beşbin kilogram dahil daha çok patlayıcı madde stoklanmış depolarda ise en az yüz metre uzaklıkta tel örgü çekilir veya denetim makamlarınca gerek görülürse duvar yapılır.


Depolarda dikkat edilecek en önemli tehlike yangın oluşmasıdır. Bunun için depoların yakınında kuru ot, saman, kağıt, benzin, gaz, ispirto, mazot gibi kendi kendine veya herhangi bir etkiyle kolayca tutuşabilecek maddelerin bulundurulması yasaktır. Depo binalarının çevresi elli metre kadar kuru otlardan temizlenir.     Patlayıcı deposunun 15m yakınında, duman ve alev çıkarıcı herhangi bir ateşleme kaynağının bulunması yasaktır.     

                                          

Depoların bulunduğu sahanın ana kapısından içeri gireceklerin,üzerinde bulunan kibrit,çakmak gibi ateş meydana getirici maddelerle sigara,pipo ve bütün madeni eşya görevliler tarafından alıkonulur.Patlayıcı madde depolarına bu tür yanıcı ve ateşleyici maddelerle girilemez.

Kaynak: Patlayıcı depoları 8712028 sayılı Tüzük, 23695 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan tüzük, 14 Mayıs 1999 , Patlatma İşlerinde İş Güvenliği Pdf, EDİTÖR
Ekleyen: editör
Yorum:(0) | Okuma:(6839) | 29/09/2010 - 17:49
Arkadaşına gönder
YorumlarBu sayfaya yorum yapmak için lütfen üye olunuz.


 
Facebook Grubumuz
Twitter Sayfamız