[ Kapat X ]
Kullanıcı Adı :
Şifre :
Beni Hatırla    


[ Üye olmak için tıklayın ]
Şifrenizi hatırlamıyorsanız tıklayın
 
 
Üye Girişi
B Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınav Duyurusu

B Sınıfı  Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavı


(B) Sınıfı  Ateşleyici Yeterlilik Belgesi sınavı  04-09 Mart 2012 tarihleri arasında Ankara’da Polis Akademisi Başkanlığı Anıttepe Kampüsünde  yapılacaktır. Sınav (B) Sınıfı Belge için yazılı ve mülakat sınavı şeklinde  iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınavlarda test  şeklinde (50) soru sorulacak, (90) dakika süre  verilecektir. Değerlendirme (100) puan üzerinden yapılacak ve her soru (2) puan değerinde olacaktır. Yanlış cevaplar doğruları götürmeyecektir.

Adayların yazılı sınavda başarılı sayılabilmesi için ise en az (60) puan almaları, yani en az (30) soruyu doğru  cevaplandırmaları gereklidir. Yazılı sınavdan (60)  puandan az alan adaylar başarısız sayılır ve mülakat  sınavına alınmazlar.

Yazılı sınavda başarılı olanlar, istedikleri belge sınıfına giren işleri yapmak için yeterli bilgi ve beceriye  sahip olup olmadıklarının değerlendirilmesi amacıyla sınav kurulunca mülakat sınavına tabi tutulur.  Adayların başarılı olması ve belge almaya hak kazanabilmeleri için, mülakat sınavından da en az (60) puan  almaları gereklidir. Bu sınavdan (60) puandan az alan adaylar da başarısız sayılacaktır.

Yazılı veya mülakat sınavında başarısız olanların, Yönetmelikte belirtilen şartlara haiz olmaları koşuluyla bu  yıl içerisinde veya daha sonraki yıllarda yapılacak sınavlara katılma hakları saklıdır.


Sınav başvurusu için gerekli belgeler:


• Sınav Başvuru Formu,

• Dört adet renkli ve yeni çektirilmiş vesikalık fotoğraf,

• Öğrenim durumunu gösteren belge aslı ve onaylı örneği,

• Yeterlilik belgesi almasında psikolojik, nörolojik veya fiziki bir rahatsızlığı bulunmadığına dair sağlık

raporu,

• Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye  İşletmesi Müdürlüğünün Halk Bankası Ankara/Gölbaşı  Şubesinin TR80 0001 2009 3850 0080 0000 14 nolu hesabına 100 TL sınava giriş ücreti dekontu 


Son Başvuru Tarihi ve Tamamlanması Gereken Belgeler


Ateşleyici Yeterlilik Belgesi almak isteyenlerin ikamet ettikleri İl Valiliğine en geç 24/02/2012 Cuma  günü saat 17:00’ye kadar başvurması ve bu süreye kadar sınava giriş ücretini yatırmış olması  gerekmektedir. Bu süreden sonra ücret yatırmış olsa dahi şahsın başvurusu kabul edilmeyecek ve  yatırdığı ücret kendisine geri iade edilmeyecektir. 

24/02/2012 Cuma günü saat 17:00’den sonra başvuran,

Sınava giriş ücretini yatırmayan,

Daha önce başvurduğu halde Yönetmeliğin 5.maddesinde belirtilen şartlara haiz olduğu bu süreye kadar  anlaşılamamış olan,

Yönetmeliğin 6.maddesinde belirtilen belgeleri tamamlanmamış olan,  şahıslar adına Emniyet  Müdürlüklerince  bu sınav için Sınav Giriş Belgesi düzenlenmeyecek ve bu  şahıslar kesinlikle sınava  alınmayacaktır.

Başvuru üzerine ilgili Valilikçe yapılan araştırma ve değerlendirme sonucu; adına Sınav Giriş Belgesi  düzenlenen adaylar sınava katılabilecektir.


Yazılı Sınavının Tarihi ve Saati : 04/03/2012 Pazar,  saat : 10.00

Yapılacağı Yer   : Polis Akademisi Başkanlığı Anıttepe yerleşkesinde bulunan  birimler ANKARA


Adayların Yanında Bulundurması ve Bulundurmaması Gerekenler


Adayların yazılı sınav için aşağıdakileri yanlarında bulundurması gereklidir:

• Sınav Giriş Belgesi aslı,

• Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan birisinin aslı,

• En az bir adet siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem,

• Leke bırakmayan bir silgi,

• İhtiyaç halinde kalemtıraş.


Mülakat sınavı için ise adayların yanlarında; 


• Sınav Giriş Belgesi aslı,

• Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan birisinin aslını bulundurması gereklidir.

Sınav Giriş Belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden en az birisi yanında olmayan, üzerinde oynama yapılmış belgelerle veya bu belgelerin fotokopisi, kopyası ile gelen adaylar sınava alınmayacaktır. 

Sınav Giriş Belgesini kaybedenler, derhal belgeyi aldıkları makama dilekçe ile başvurarak yenisini talep

edecektir.

Yazılı sınavı sonrasında başarısız olan adayların Sınav Giriş Belgeleri geçersiz hale gelecektir. Yazılı sınavında başarılı olan adayların Sınav Giriş Belgesi ise mülakat sınavının bitiminde görevlilere teslim  edilecektir.


Yazılı Sınava Giriş ve Sınav Sonuçları


Yazılı sınavları saat 10.00’da başlayacaktır. Yazılı sınavları bittiğinde, cevap kağıtları sınav kurulunca derhal  değerlendirilecek ve adayların başarı durumları, sınav kurulunun yazılı sınavı esnasında duyurduğu yer ve  saatte liste halinde ilan edilecektir.


Mülakat Sınavına Giriş ve Sınav Sonuçları


Yazılı sınavında başarılı olan adaylar Sınav Giriş Belgelerinde belirtilen yer ve saatte mülakat sınavına  alınacaktır. Her belge sınıfına ilişkin mülakat sınavı sonuçları yine sınav kurulunun duyurduğu yer ve saatte  liste halinde ilan edilecektir.

Ankara İlinden müracaat eden ve yazılı sınavlarda başarılı olan adayların mülakatları, diğer illerden gelen  adayların mülakatının bitimi sonrasında yapılacaktır. 

B Sınıfına ilişkin bütün sınavların tamamlanmasından sonra, adayların sınav notlarını ve başarı durumlarını

http://www.ozelguvenlik.pol.tr  INTERNET adresinden öğrenebileceklerdir.


Ateşleyici Yeterlilik Belgelerinin Düzenlenmesi


Yazılı ve mülakat sınavlarında başarılı olarak belge almaya hak kazananların listesi Bakanlıkça, almayı hak  ettikleri belge sınıfları ve sınav notları ile birlikte Valiliklere bildirilecek, Valilikler de Yönetmelik  hükümlerine göre beş yıl süreyle geçerli Ateşleyici Yeterlilik Belgelerini düzenleyerek sahiplerine  verecektir.

Her şahıs adına yalnızca tek Ateşleyici Yeterlilik Belgesi düzenlenmesi gerektiğinden daha önceden alınmış belgesi olanların bu durumu ilgili Valiliğe bildirmesi gereklidir. Örneğpx; daha önceden herhangi bir  İl  Valiliğinden alınmış (B) Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi olan bir şahıs 2009 yılındaki sınavda (C) Sınıfı  belge almayı hak etmişse, ilgili Valiliğe daha önceden kendisine verilmiş (B) Sınıfı belge olduğunu  bildirecektir.  

Kaynak: http://ozelguvenlik.pol.tr
Ekleyen: editör
Yorum:(0) | Okuma:(9784) | 14/02/2012 - 17:44
Arkadaşına gönder
YorumlarBu sayfaya yorum yapmak için lütfen üye olunuz.


 
Facebook Grubumuz
Twitter Sayfamız